Şubelerimiz Hakkında Sayfası

HASPOLAT ŞUBESİ

Lefkoşa Bölge Amirliğine bağlı Haspolat şubesinin ofis ve zahire depoları, Haspolat köyünde eski sanayi bölgesine giden anayol üzerinde bulunmakta ve 1975 yılından beri faaliyet göstermektedir. Ofis olarak kullanılan bina ve depolar arasında 500-600 metre mesafe vardır. Biri 10.000 ton, diğeri 5.000 ton  olmak üzere toplam 15.000 ton kapasiteli kapalı depo bulunmaktadır. Şubede ofisin bulunduğu yerde 2 adet Bilgisayarlı  Elektronik olmak üzere 2 adet baskül, İki adet dozer ve diğer lüzumlu araç gereçler mevcuttur. Haspolat şubesi çok geniş bir bölgeye hizmet vermekte olup, gerek üreticilerden Arpa, Yumuşak Buğday, Sert Buğday, Fiğ, Yulaf, Nohut, Mürdümük gerekse ithal edilen Mısır, Soya Fasulyesi Küspesi, Pamuk Tohumu Küspesi, Ayçiçeği Tohumu Küspesi gibi yem hammaddelerinin zamanında teslim alınıp düzenli bir şekilde ayrı ayrı depolanmasında, muhafaza edilmesinde, yem Hammaddeleri ve tohumluk olarak halkımızın kullanımına sunulmasında büyük önem taşımaktadır.  Yine, kurak geçen yıllarda yurt dışından Balya getirilip, hayvancılarımıza hizmet için sunulmaktadır. Hayvancılarımızın kırık (ezik) arpa ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla 120 ton/8saat üretme kapasitesi olan büyük 6 silindirli tesis bulunmaktadır.

harita

GÜZELYURT ŞUBESİ

Güzelyurt ve civarı köylerin ürünlerinin satın alınması, muhafazası ve yem ihtiyacının karşılanması amacıyle 2005 tarihinde devreye girmiştir. Güzelyurt’un kuzeyinde Lefke Avrupa Üniversitesi (Tarım Bilimleri Teknolojileri) fakültesinin yanında faaliyetlerini sürdürmektedir. Toplam 2000 Ton kapasiteli arpa ambarı mevcut olup, 1000 m2’lik alanı kapalı ambardan oluşmaktadır.  2/3 adet patates paketleme bankosu ile günde 40-50 Ton patates alabilmekte ve paketleme yapılabilmektedir. Ayrıca hayvancılarımıza kırık arpa hizmeti de şubemizde verilmektedir.

İSKELE ŞUBESİ

İskele şubesi 1994 yılında bölge halkının hizmetine başlamıştır. İskele’de Mehmet Efendi sokakta bulunan şube, 1 ofis ve 2 ambardan oluşmaktadır. Ambarların zahire depolama kapasitesi yaklaşık 1800 M.Ton civarındadır. İskele şubesinde açık alanlara, 2200-2500 M.Ton zahire depolaması yapılabilmektedir. Bölge halkının yem hammaddesi,  patates  ve kırık arpa ihtiyaçları İskele şubesinden karşılanabilmektedir. Tüm tartım işlemler bilgisayar ortamında yapılmaktadır. Şubenin, 8 Ton/8 saat arpa kırma kapasitesi olan tesisi mevcuttur. 

KUMYALI ŞUBESİ

Kumyalı ambarı,  Karpaz bölgesi hayvan üreticilerinin, yem hammadde   ihtiyaçlarını karşılamak ve ürün alımını gerçekleştirip emniyetli bir şekilde  muhafaza edilmesini sağlamak amacıyle  1999 yılında hizmete açılmıştır. Daha sonra, T.C Toprak Mahsülleri Ofisi  tarafından projelendirilerek yapılan 5000 Ton kapasiteli çelik silolar 2002 yılında devreye girmiştir. Kumyalı silolarında arpa satışları dökme ve torbalı şekilde yapılmaktadır. Şubede 60-80 Ton/8 saat kapasiteli   Arpa ezme makinesi mevcuttur. 

MAĞUSA NO:4 ŞUBESİ

K.K.T.C.’de faaliyet gösteren kamu ve özel sektör yem fabrikalarının yem hammaddesi satışı yanında genelde Mağusa, Mesarya ve Karpaz Çiftçilerinin ürünlerini satın almakta ve hayvancılarına yem hammaddesi satış hizmeti vermektedir. 7 adet deposuyla toplam 10.000 ton ürün muhafaza edebilmektedir. Ortalama 10 civarında değişik yem hammaddelerinin alımını, muhafazasının ve satışını gerçekleştirmektedir.Tüm hizmetler bilgisayarlı tartı ortamında yapılmaktadır.

MAGOSA SİLO/LİMAN ŞUBESİ

İhtiyaç üzerine 1992 Yılında T.C. Toprak Mahsülleri Ofisi tarafından yaptırılmıştır.  Silonun Magosa Limanında yapılış nedeni hem ihracatta hem de ithalatta iki yönlü olarak kullanılmasıdır. Herbiri 2500 M.Ton kapasiteli 4 üniteden oluşmaktadır. Toplam 10.000 Ton  kapasiteli olan Silonun elektronik sistemle donanımlı oluşu, her türlü koşulda ürünlerin sıhhatli bir şekilde muhafazasını sağlamaktadır. Siloya alınan ürünün uzun süre muhafazasını sağlamak amacıyle havalandırma ve ısı ölçme sistemleri mevcuttur. Bu sistem sayesinde ürünlerin günlük durumları  devamlı surette kontrol altında tutulmaktadır.  Kurumumuz İthalatını gerçekleştirdiği yem hammaddelerinin bir miktarını Mağusa Silo Şubesinde depolamakta, geriye kalan kısmını da  Kurumun diğer şubelerine sevk etmektedir.  Şubelere kamyonlarla yapılan ürün sevkiyatı gemiden, Kuruma ait  Phonomatik adı verilen iş makinesiyle yapılmaktadır. Sözkonu makinenin normal mesaide tahliye kapasitesi 600 M/Ton’dur. Kurum kendi faaliyetlerinin yanında  Phonomatik ile limanda özel firmalara da hizmet vermektedir. 

AKDOĞAN ŞUBESİ

Toprak Ürünleri Kurumu şubeleri içerisinde en eskilerinden biri olan Akdoğan Şubesi 1975 yılında kurulmuş, Akdoğan ve Bölge köylerindeki zahire üreticileri ve hayvan besleyicilerine  hizmet vermeye başlamıştır. Akdoğan şubesinde personelin halkımıza iyi ve sağlıklı hizmet verebilmesi için uygun bir altyapı donanımı mevcuttur. Bina, memurlarımızın çalışmakta olduğu bir idari bölüm, işçilerimizin dinlenme odası, mutfak ve duş’tan oluşmaktadır. Akdoğan şubemizde ayrıca bölge halkı için büyük bir hizmet olan tam donanımlı kırık arpa hazırlayan tesisimiz bulunmaktadır. Ayrıca 1800 ton arpa depolama kapasiteli kapalı ambarlarımızla birlikte 12.000 Ton civarında da açık alan arpa depolama kapasitesi  mevcuttur. Akdoğan şubemizin bir başka özelliği ise Noda sisteminde arpa depolama ve korumayı uygulayan şubelerimizden biri olmasıdır. Akdoğan şubemizde hayvan yemi olarak Kırık Arpa, Bütün Arpa, gibi ürünlerin satışı yapılmaktadır. 

LEFKOŞA ÇELİK SİLOSU

Lefkoşa Çelik Siloları, Lefkoşa Yeni Organize Sanayi Bölgesinde bulunmakta olup,  1993 yılı Eylül ayında faaliyete başlamıştır. Herbiri 2500 Ton kapasiteli 4 adet depodan  oluşmaktadır. Her depoda havalandırma sistemi mevcut olup, 10.000 Ton kapasitelidir. Toplam alım/satım  kapasitesi 80-100 Ton/saat’tır.

GEÇİTKALE AMBARLARI

T.Ü.K.  Geçitkale  şubesi Geçitkale küyünün Güneyinde Cumhuriyet Lisesi yanında yer almaktadır. Bu şubeden bölge hayvancısı ile yem fabrikalarının yem hammaddeleri karşılanmaktadır. Ayrıca çiftçilerin arpa ürünü teslim alınmakta ve muhafaza edilmektedir.

Şubede, yemlik arpa, kırık arpa  gibi yem hammaddeleri satılmaktadır. 6 adet kapalı ambarı bulunmaktadır.  Bu ambarların toplam kapasitesi 3000 Ton’dur. Tartı işlemleri bilgisayar sistemi ile yapılmaktadır.

Arpa kırma makinesi ile günde 15 ton/ 8 saat paketleme yapılmaktadır.

MAĞUSA NO:4 ZAHİRE AMBARLARI

G.Mağusa – Lefkoşa anayolunun 6’ ncı Km’si  üzerinde bulunmaktadır. 7 adet kapalı deposu bulunmakta olup toplam 10.000 Ton ürün muhafaza edilebilmektedir. Mağusa No:4 zahire ambarında   Yem hammaddelerinin alımı, muhafazası ve satışı yapılmaktadır.

K.K.T.C.’de faaliyet gösteren Kamu ve özel sektör yem fabrikalarına yem hammaddesi satışı yapılmaktadır. Zahire alım dönemlerinde Mağusa, Mesarya ve Karpaz Çiftçilerinin ürünlerinin alımı yapılmakta ve hayvancılara  yem hammaddesi satış hizmeti verilmektedir.

Tüm hizmetler bilgisayarlı tartı ortamında yapılmaktadır. 

 

Şubelerimiz ile ilgili detaylı bilgiler için tıklayın.

Toprak Ürünleri Kurumu Kapalı Zahire Depolama Kapasiteleri

Soğuk Hava Depolarıyenibina

Toprak Ürünleri Kurumu 1975 yılında kurulmuş ve 32/1992 sayılı yasaya tabi olarak Bakanlar Kurulu tarafından denetime tabi madde ilan edilen ürünlerin alım, depolama, satım, ithalat ve ihracatını yaparak, .....

Devamını Oku

Arpa Kırma Hizmeti, Torbalama Hizmeti ...

Devamını Oku
Banner Bina