KKTC Toprak Ürünleri Kurumu Resmi Web Sitesi Hakkımızda

Toprak Ürünleri Kurumu Hakkında Bilgiler

Toprak Ürünleri Kurumu 1975 yılında kurulmuş ve 32/1992 sayılı yasaya tabi olarak Bakanlar Kurulu tarafından denetime tabi madde ilan edilen ürünlerin alım, depolama, satım, ithalat ve ihracatını yaparak, üretim ve ithalat toplamı ile iç tüketim ve ihracat toplamını dengede tutup üretici ile tüketicinin menfaatlerini korumayı amaçlamaktadır.

Kurum denetime tabi ilan edilen arpa yanında Ekmeklik Buğday, Mısır, Fiğ, Yulaf, Pamuk Tohumu Küspesi, Soya Fasulyesi Küspesi, Ayçiçeği Tohumu Küspesi ve Un ile Bakanlar Kurulu tarafından ayrıca görevlendirildiği patatesin alım, satım, ithalat ve ihracatı üzerinde de faaliyet göstermektedir.

Toprak Ürünleri Kurumu Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığına bağlı bir Kamu İktisadi Teşebbüsü olduğundan dolayı Devlet denetimi ve himayesi altındadır. Bütçesi devletten sağlanan katkı ve kendi faaliyetleri sonucunda elde edilen iç finansman gelirleri ile karşılanmaktadır.  Toplam 14 şubesi bulunmaktadır. Yurdun her bölgesinde sahip olduğu şubeler, hem üretici hem de Kurum açısından büyük bir avantaj sağlamaktadır. Üreticiler ülkenin her bölgesinde bulunan şubelere kolaylıkla ulaşıp hizmet alabilmekte Kurum ise ürünlerini geniş bir yelpazeye pazarlayabilmektedir.  TÜK kendisine verilmiş olan görevleri yerine getirmek için gerekli olan altyapıya, işgücüne, deneyimli personele, alanında uzman kişilere, bina, tesis, araç-gereç gibi teknik donanıma sahiptir.

Toprak Ürünleri Kurumu ülkemiz hayvancısının yaşamını idame ettirebilmesi ve piyasada denge unsuru olması yönleriyle  vazgeçilmez temel görevleri üstlenmiştir.

 

 

yenibina

Toprak Ürünleri Kurumu 1975 yılında kurulmuş ve 32/1992 sayılı yasaya tabi olarak Bakanlar Kurulu tarafından denetime tabi madde ilan edilen ürünlerin alım, depolama, satım, ithalat ve ihracatını yaparak, .....

Devamını Oku

Arpa Kırma Hizmeti, Torbalama Hizmeti ...

Devamını Oku
Banner Bina