Yöneticiler Sayfası

İDARİ KADRO

Mehmet Savaş Arkut (Müdür Vekili ve Mali İşler Amiri)

Tayanç Taşkan (Ürün ve Depolama Amiri)

Mehmet Bullici (Bölge Amiri)

Hakan Konuker (Bölge Amiri Vekili)

Turgut Sabriler (İşletme Amiri Vekili)

 


MALİ İŞLER AMİRLİĞİ

1. Kurumun yıllık bütçesini, Yönetim Kurulu ve Müdürünün yönergelerine uygun olarak hazırlar.

2. Kurumun onaylanan bütçesi uygulanırken, harcamaları bütçe yasasına uygun olarak yapar ve Kurum gelirlerinin tahsil edilmesini sağlar.

3.Kurum personelinin istihkaklarını gerçekleştirir, maaş ve ücretlerinin zamanında ödenmesini sağlar.

4. Kurumun maliye ve muhasebe işlerini yapar, birimin yönetimdeki personelin verimli çalışmasını sağlar.


ÜRÜN VE DEPOLAMA AMİRLİĞİ

1. Müdürün yönergelerine uygun olarak Kurumun ilgilendiği ürün ve malzemenin satın alma, depolama ve satış sorumluluğu görevlerini yürütür.

2. Satın alınan malın saptanan standartlara uygun olup olmadığını denetler ve muhafazasını sağlar.

3. Pazarlama ve satış fiyatlarının saptanması konusunda gerekli etütleri yapar ve müdürüne önerilerde bulunur.

4. Gerektiğinde un değirmenlerinin kayıt ve ilgili mevzuata göre üretimlerini denetler.

5. Kalite kontrollerden sorumludur.


BÖLGE AMİRLİKLERİ:

1. Müdürün yönergelerine uygun olarak kendi sorumluluğu altında verilen ambarlara alınacak ürünün depolanması, muhafazası, alım ve satımı ile ilgili muameleleri yapar veya yaptırır.

2. Ambarlanacak ürünün kalite ve spesifikasyona uygunluğunu denetler.

3. Ürün Müfettişi ile koordine halinde ambarların ilaçlanmasını sağlar.

4. Depoların ve depolanan ürünün durumu hakkında periyodik rapor sunar.

5) Müdür tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir.

 

İŞLETME AMİRLİĞİ

Görevlendirildiği işletmenin görev alanına giren işlerin en iyi ve randımanlı bir şekilde yürütülmesini sağlar, bütün makine, teçhizat, ekipman ve tesisle ilgili her türlü işlerin bakım onarımı düzenli bir şekilde çalıştırılmasından sorumludur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

yenibina

Toprak Ürünleri Kurumu 1975 yılında kurulmuş ve 32/1992 sayılı yasaya tabi olarak Bakanlar Kurulu tarafından denetime tabi madde ilan edilen ürünlerin alım, depolama, satım, ithalat ve ihracatını yaparak, .....

Devamını Oku

Arpa Kırma Hizmeti, Torbalama Hizmeti ...

Devamını Oku
Banner Bina